top of page

הסיפור מאחורי המטבעות

וההיסטוריה של העם היהודי

המטבעות של מדינת ישראל המודרנית מעוצבים בהשראת מטבעות עתיקים שנמצאו בחפירות ארכיאולוגיות שמקורם כבר למעלה מ-2000 שנה, אבל המטבעות העתיקים הם אינם ההשראה היחידה. למשל, ההטבעה של מנורת 7 הקנים, אותה מנורה שעמדה בבית המקדש השני, נעשתה בהשראת המנורה שמופיעה על תבליט בשער טיטוס שברומא. זהו גם אותו סמל המנורה שהפך להיות הסמל הלאומי של מדינת ישראל.

 

המטבעות הישראליים שאנו צורפים מהם תכשיטים הם אינם עוד במחזור שימוש, אך ההיסטוריה שלהם היא נצחית כמו ההיסטוריה של העם שלנו. 

 

ריכזנו עבורכם כמה מטבעות ישנים שאנו משתמשים בהם ליצירת התכשיטים שלנו, ואת הסיפור שעומד מאחוריהם:

 1984-1986 - מטבע 50 שקלים

 מטבע מלחמת היהודים ברומאים, "שנת ארבע", ועליו לולב בין שני אתרוגים. הוטבע בהשראת מטבע מימי מרד בר כוכבא (136 - 132 לספירה).

345.png

 1984-1986 - מטבע 100 שקלים

מטבע ועליו מנורת 7 הקנים - מנורת הזהב שעמדה בבית המקדש השני בירושלים. הוטבע בהשראת מטבע מתתיהו אנטיגונוס, אחרון מלכי בית חשמונאי (37 - 40 לפנה"ס).

מצגת3.png

 1978-1984 - מטבע 5 לירות ישראליות

אריה שואג, סמל שבט יהודה. הוטבע בהשראת חותם עברי קדום שנמצא בתל מגידו, ועליו נכתב בעברית עתיקה "לשמע עבד ירבעם", והוא שייך ככל הנראה לשמע, אחד מפקידי ירבעם השני, מלך ישראל (784-750 לפנה"ס).

99.png

 1960-1980 - מטבע 25 אגורות

"כינור דוד", נבל מקראי בעל 3 מיתרים עליו ניגן דוד המלך. הוטבע בהשראת מטבע דנריוס מתקופת מרד בר כוכבא (135 - 134 לספירה).

ר43.png

 1981-1985 - מטבע 5 שקלים

צמד קרני שפע מקבילות הקשורות בסרט. בקרן ייצוג משבעת המינים: רימון, גפן, חיטה ותאנה. קרני השפע מסמלות עושר ומזון. הוטבע בהשראת מטבע מימי יוחנן הורקנוס הראשון (135 - 104 לפנה"ס).

563.png

 1963-1984 - מטבע 1/2 לירה ישראלית 

מנורת 7 הקנים - מנורת הזהב שעמדה בבית המקדש השני בירושלים. הוטבע בהשראת התבליט בשער טיטוס, שער ניצחון ברומא, אותו הקדיש הקיסר דומיטיאנוס לאחיו טיטוס בשנת 82 לספירה, כשתים עשרה שנים לאחר הניצחון על היהודים במרד הגדול, שהסתיים בשנת 70 לספירה. מנורה זו מופיעה גם בסמל הלאומי של מדינת ישראל.

675.png
arch-of-titus-menorah-1594235403.png

.התבליט בשער טיטוס, פורום רומנום, רומא

bottom of page